Засекретено изследване 
от Иван Вирипаев

Пиесата „Засекретено изследване” на един от най-смелите съвременни европейски драматурзи – Иван Вирипаев, представлява интригуващ пъзел, чието сглобяване изгражда образа на нашето объркано и хаотично време. Тя задава въпроса – ще можем ли да се освободим от страховете и предразсъдъците си, от влиянието на пропагандата и на рекламата? За да съумеем да се отърсим от баналното „екранно мислене“? Защото баналният човек е несвободен, несвободният човек – банален. А нима надеждата не е в това – свободата, истинската свобода, да спаси света?


Пиесата се поставя за първи път в България.


Leading image

Премиера: 26 април 2024 г.

Продължителност: 90 мин.