ОКТОМВРИ 2021

Театър 199 „Валентин Стойчев” обявява конкурс на името на голямата българска актриса Славка Славова за написване на камерна пиеса /до четири действащи лица/ на съвременна тематика.


Награден фонд:
Една награда от 5000,00 лева.

Задължение на Театър 199:
Да осъществи сценична реализация и постановка на драматургичния текст на своята сцена не по-късно от 18 месеца от датата на обявяване на резултатите от конкурса.

Условия:
Пиесите, участващи в конкурса, трябва да предполагат спектакли не по-дълги от 90 минути.

Те не трябва да са:
– публикувани под каквато и да било форма, включително в Интернет или на електронен носител;
– участвали в други конкурси за драматургия;
– поставяни на сцена.

Авторите:
– не трябва да са по-възрастни от 39 години;
– могат да участват в конкурса само с една творба;
– с участието си в конкурса авторът на отличената пиеса поема задължението да не предоставя права за публичното ѝ представяне на друг театър в срок от 12 месеца след излизане на премиерата в Театър 199 „Валентин Стойчев“.

Провеждане на конкурса:
Журито ще отличи не повече от една пиеса.
Конкурсът е анонимен. Върху текста трябва да е изписано само заглавието на пиесата.
Текстът се предлага в разпечатан вид и по желание на автора в електронен вариант за евентуалното му представяне в уебстраницата на театъра след обявяване на резултатите при съгласие на автора.

Текстът трябва да е придружен от запечатан плик, съдържащ следната информация:
1. заглавието на творбата;
2. името на автора;
3. неговият ЕГН;
4. телефон за контакт.

Срокове:
Текстовете трябва да постъпят в Театър 199 не по-късно от 31.01.2022 г. Текстове, изпратени като препоръчана пратка по пощата трябва да носят клеймо с дата не по-късна от 31.01.2022 г. и да бъдат адресирани както следва: София 1000; ул. Славянска 8; Театър 199 „Валентин Стойчев“; За Конкурса „Славка Славова”.

Приемането на текстове се извършва в Администрацията на Театър 199 „Валентин Стойчев“ всеки работен ден от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Резултати:
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 23 март 2022 г. на уебстраницата на Театър 199 „Валентин Стойчев“ и чрез електронните и печатни медии, партньори на театъра.

За повече информация: тел. 02/9870-972 /14.00-16.00 ч./