В края на м. ноември миналата година Театър 199 „Валентин Стойчев” обяви четвъртото издание на анонимния конкурс на името на голямата българска актриса Славка Славова за написване на камерна пиеса /до четири действащи лица/ на съвременна тематика. 

До определената дата за предаване на текстове – 31 януари 2014 г., постъпиха 31 творби, които бяха подадени в срок, в съгласие с правилата на конкурса и допуснати за журиране.Заглавията са:

„Анатомия на вътрешния мир“; „Безбрежна ходя по света“; „Борхестриптих“; „Две Българии“; „Десетата заповед“; „Докато истината не ни раздели“, „Еднодневки“; „За кого се вдига завесата“; „Квартира в София“; „Мъгла“; „На вятъра“; „Настъпващи пустини“; „Ничии бабички“; „Подаръкът“; „Под един покрив“; „Помощ“; „Портрет“; „Портрет на един клиничен случай“; „Приоритети“; „Провалени животи“; „Риба на сухо“; „Sede vakante“; „Скъпи сънародници“; „Следобед, в 20 h“; „Страх за опитомяване“; „Сълза в супермаркета“; „Състояние на духа“; „Твоят Бог“; „Там, някъде в Париж“; „Урок по левитация“; „Шанс“. 


Журито, което извърши селекцията е в състав: г-жа Светла Бенева, г-н Мартин Каров, г-н Андрей Филипов, г-жа Кети Бинкова и г-жа Анна Монова. 

По регламент журито имаше задължение да отличи не повече от една пиеса. Пак по регламент Театър 199 е поел задължение да постави на своя сцена отличената с награда творба в срок от 12 месеца. Наградният фонд на тазгодишното издание на конкурса е 5000,00 лева.

Журито проведе две заседания, на които обсъди в детайли художествените достойнства на представените произведения. 

На първото си заседание журито обсъди всички представени творби и състави шорт лист на състезанието.
В него влязоха пиесите: „Анатомия на вътрешния мир“, „Две Българии“, „Безбрежна ходя по света“, „Борхестриптих“, „Десетата заповед“, „За кого се двига завесата“, „Квартира в София“, „Настъпващи пустини“, „Ничии бабички“, „Под единпокрив“, „Помощ“, „Портрет“, „Риба на сухо“, „Страх за опитомяване“, „Сълза в супермаркета“, „Състояние на духа“. 

На второто си заседание журито стесни кръга, в който влязоха пиесите: „Безбрежна ходя по света“, „Настъпващи пустини“, „Ничии бабички“, „Помощ“, „Сълза в супермаркета“. 


След задълбочено обсъждане на второто заседание журито постигна единодушно решение: 

Наградата „Славка Славова“ се присъжда на пиесата „Сълза в супермаркета“. Както се разбра след отварянето на пликовете, неин автор е Николай Гундеров.