Театър 199 Премиери (2015 – 2024)

Летописът на Театър 199 „Валентин Стойчев“ включва премиерите от създаването му през 1965 г. до юни 2015 г., а тук можете да видите премиерните заглавия, които театърът продуцира от септември 2015 г. до момента.


Премиери (2015 – 2024)