Мая Димитрова

В Театър 199 „Валентин Стойчев“ можете да я гледате в спектаклите „Слончето с розовите уши“, „Снежанка“, „Трите прасенца“.


Leading image

Мая Димитрова

Актуални представления / Мая Димитрова