Митко Димитров

В Театър 199 „Валентин Стойчев“ можете да го гледате в спектаклите „Слончето с розовите уши“, „Снежанка“, „Трите прасенца“.


Leading image

Митко Димитров

Актуални представления / Митко Димитров