Ние и театърът
Ползи за психичното здраве, които ни носи театърът

Светът на театъра е завладяващ и вълнуващ. Историите оживяват на сцената, а емоциите са силни и въздействащи. Много често обаче, театралното изкуство е ценено заради развлекателната стойност, която има. Трябва да признаем, че театърът притежава цяла палитра от важни ползи. И една от тях може да бъде ползата за човешката психика. Театралното изкуство има силата да стимулира креативността, емоциите и емпатията, които могат да повлияят положително на психическото здраве.


Leading image

Стимулира креативността

Театърът е чудесна платформа за творчество и реализиране на идеи. Много често творците изпълняват упражнения за въображение и ролеви игри. Именно превъплъщавайки се в различни персонажи и ситуации, те отварят врати към неизследвани творчески територии. Този процес се случва паралелно и при публиката, защото като зрители сме насърчавани да мислим отвъд границите на собствения си опит.

Намалява стреса 

В театъра може да се преживее катарзис чрез съпреживяване на различни ситуации, предизвикателства и взаимоотношения. Възможно е да открием на сцената и отражения на истории, които познаваме и сме преживели. Това носи  усещане за съпричастност и споделени емоции и би могло да помогне да бъдат преработени емоциите, които изпитваме. Именно тези вълнения по време на представление могат да имат терапевтичен характер.

Развиване на емпатия

Едно от най-големите предимства на театъра е способността му да подхранва емпатията чрез съпреживяване на различни истории на персонажите. Това влияе върху разбиранията ни и може да подобри общуването в различни среди и гледни точки, да заздрави взаимоотношенията и да повиши състрадателността. 

Подобряване на комуникационните умения

Участието в театралното изкуство било то като творец или зрител благоприятства усъвършенстването на комуникационните умения. Творческите екипи въздействат на аудиторията чрез емоции, мисли и намерения, за да се свържат с публиката. А като зрители се учим да декодираме невербални знаци, като езика на тялото и изражението на лицето. Тези познания могат да подобрят междуличностното ни общуване. 

Повишаване на увереността и самочувствието

За актьорите театърът може да бъде мощен двигател за повишаване на увереността. Качването на сцена, превъплъщението в друг персонаж и представянето пред публика е смела постъпка, която може да доведе до повишаване на собствената увереност. Работата зад кулисите също може да осигури усещане за постижения и принос към театралното представление и това да подобри самочувствието. 

Стимулиране на когнитивната функция

Театърът ангажира съзнанието и въздейства на мозъчната функция на различни нива. Театралното изкуство изисква да бъдат следвани сложни сюжети и характери, да бъдат запаметявани реплики, да бъдат интерпретирани различни нюансирани емоции, да се анализират диалози и жестове. Тези аспекти от театъра може да помогнат за критично мислене и да стимулират когнитивната функция. 


В свят, който често се характеризира със стрес и разнообразни дейности, именно театралното изкуство може да донесе ползи за психическото ни здраве. От подхранването на креативността и съпричастността до повишаването на увереността и когнитивните функции, въздействието на театъра върху нашето психическо благополучие е голямо. Магичният свят на изкуството може да ни обогати като ни подари нов поглед върху света около нас и в самите нас.